ds0604

Kontakti

Naziv                           Klub hokeja na ledu Tapiri
Sjedište                       Zagreb
Adresa                         Ilica 173
Br. žiro računa           2330003 – 1151559926 (IBAN HR33 23300031151559926)
OIB                               11549611269
MB                               2758628
Email:                          info@tapiri.hr